۲۴ دی ۱۳۹۷

تقویم رومیزی فیروزه ۹۸تقویم رومیزی فیروزه ۹۸

پایه های این تقومی رومیزی از جنس چرم ترمو و چوب (MDF) می باشد که دارای ۱۳ برگ کاغذ گلاسه ۱۷۰ گرم می باشد.

تقویم رومیزی فیروزه ۹۸