۲۴ دی ۱۳۹۷

تقویم رومیزی ۳۶۵ روزهتقویم رومیزی ۳۶۵ روزه

تقویم رومیزی کد۱۳۸ که از جنس چوب است و گاه شماری این تقویم بصورت روزانه(۳۶۵ روز)می باشد.

تقویم رومیزی ۳۶۵ روزه

این تقویم دارای استند خودکار و همچنین جا کارت ویزیت می باشد و همچنین برگه های این تقویم که دارای قست یادداشت های روزانه است با قفل کلاسوری تولید میشود.

تاریخ و زمان چیزی است که برای همه مورد استفاده قرار می گیرد و همگان از آن استفاده می کنند. یکی از وسیله هایی که افراد برای آگاهی از تاریخ مورد استفاده قرار می دهند، تقویم رومیزی است. تولید تقویم رومیزی یکی از کارهایی است که توسط چاپخانه های بسیاری زیادی صورت می گیرد. تولید تقویم رومیزی بسیار مورد توجه چاپخانه ها می باشد. بسیاری از افراد تقویم رومیزی را به صورت اختصاصی برای خود سفارش می دهند.