۲۴ دی ۱۳۹۷

سالنامه رقعی۹۸ طرح رز کد۱۲۹سالنامه رقعی۹۸  طرح رز کد۱۲۹

سالنامه۹۸ طرح رز کد۱۲۹ که قطع این سررسید از نوع رقعی کلاسوری است و جلد آن با چرم ترمو تولید میشود که در تک رنگ قهوه ای تیره موجود است

سالنامه رقعی۹۸  طرح رز کد۱۲۹