۲۴ دی ۱۳۹۷

سالنامه ۹۸ طرح گلبرگ کد۱۳۵سالنامه ۹۸ طرح گلبرگ کد۱۳۵

سالنامه ۹۸ طرح گلبرگ کد۱۳۵ که قطع این سررسید از نوع وزیری برجسته است و جلد آن بصورت سلفونی تولید میشود که در تک رنگ  قهوه ای سوخته موجود است.

سالنامه ۹۸ طرح گلبرگ کد۱۳۵

این سررسید با کاغذ سفید رنگ ۷۰ گرمی و فرم۲۱ و بصورت روزشمار چاپ میشود و همچنین با صحافی دوختی و صفحات داخلی دورنگ تولید میشود.

جلد سلفون (جلد سخت) طرح مورد نظر روی گلاسه با گرماژ مناسب چاپ می شود که با روکش سلفون استحکام آن چند برابر می شود.