۲۴ دی ۱۳۹۷

سالنامه۹۸ رقعی اروپایی طرح اقاقیا کد۱۲۷سالنامه۹۸ رقعی اروپایی طرح اقاقیا کد۱۲۷

سالنامه۹۸ رقعی اروپایی طرح اقاقیا کد۱۲۷ که قطع این سررسید از نوع اروپایی است و جلد آن با چرم ترمو که در دو رنگ قهوه ای روشن و تیره موجود است ،تولید میشود و دارای استند خودکار و همچنین کش که برای بسته شدن کامل سر رسید مورد استفاده قرار میگیرد، می باشد.

سالنامه۹۸ رقعی اروپایی طرح اقاقیا کد۱۲۷

این سررسید با کاغذ کرم رنگ ۷۰ گرمی  و فرم ۲۱ و بصورت روشمار چاپ میشود و همچنین با صحافی دوختی  و صفحات داخلی دو رنگ تولید میشود.

سررسید اروپایی مشابه سررسید رقعی است اما کمی از عرض آن کاسته شده است. لذا ابعاد حدودی این قطع ۱۲*۲۱ سانتیمتر می باشد.