۲۴ دی ۱۳۹۷

سالنامه۹۸ طرح آمیتیسسالنامه۹۸ طرح آمیتیس کد۱۲۶

سررسيد اروپايي ترمو آميتيس كد ۱۲۶

سالنامه۹۸ طرح آمیتیس کد۱۲۶ که قطع این سررسید از نوع اروپایی است و جلد آن با چرم ترمو تولید میشود که در دو رنگ قهوه ای روشن و تیره موجود است و به صورت مگنتی می باشد.

این سررسید با کاغذ کرم رنگ ۷۰ گرمی و فرم ۲۱ و بورت روزشمار چاپ میشود و همچنین با صحافی دوختی  و صفحات داخلی دو رنگ تولید میشود.

منظور از فرم بندی ، چینش صحیح صفحات کتاب یا سررسید جهت انجام چاپ است که پس از آن ماشین های صحافی و … قادر به صحافی آن باشند . به بیان دیگر فرم بندی قرار دادن صفحات در یک سند است (چینش یک زنیک) به گونه ای که بعد از انجام تاهای مختلف ، صفحات کتاب آماده دوخت و چسب شوند .

برای یک کتاب  یا سررسید ۲۱ فرم ، ۲۱ عدد فرم مانند شکل زیر از شماره ۱ تا ۳۳۶ شماره گذاری انجام می شود ، سپس همه ۲۱ فرم تا شده ، روی یکدیگر قرار گرفته و تشکیل صفحات کتاب را می دهند . اگر فرم باز شده را مجدد تا کنید ، می توانید قسمت های عطف و لبه های کتاب (برش) را مشاهده کنید .