۲۴ دی ۱۳۹۷

سالنامه۹۸ طرح آناهید کد۱۳۲سالنامه۹۸ طرح آناهید کد۱۳۲

سالنامه۹۸ طرح آناهید کد۱۳۲ که قطع این سررسید از نوع پالتویی کلاسوری  است و جلد آن با چرم ترمو تولید میشود که در تک رنگ قهوه ای تیره موجود است

سالنامه۹۸ طرح آناهید کد۱۳۲

این سررسید با کاغذ سفید رنگ ۷۰ گرمی و فرم۲۰ و بصورت روزشمار چاپ میشود و همچنین با صحافی قفل کلاسوری و صفحات داخلی دورنگ تولید میشود.