۲۴ دی ۱۳۹۷

سالنامه۹۸ طرح صدرا کد۱۳۱سالنامه۹۸ طرح صدرا کد۱۳۱

سالنامه۹۸ طرح صدرا کد۱۳۱ که قطع این سررسید از نوع پالتویی است و جلد آن با چرم ترمو تولید میشود

سالنامه۹۸ طرح صدرا کد۱۳۱

که در سه رنگ کرم و قهوه ای روشن و قهوه ای سوخته موجود است و همچنین بصورت مگنتی تولید می گردد. این سررسید با کاغذ سفید رنگ ۷۰ گرمی و فرم۲۰ و بصورت روزشمار چاپ میشود

سالنامه ۹۸ طرح صدرا پارس کو با صحافی دوختی و صفحات داخلی آن دورنگ طراحی و تولید میشود.