۵ دی ۱۳۹۵

سررسید خشتیسررسید خشتی

سررسید خشتی پارس کو ، که این نوع سررسید به شکل مربعی است و بدلیل ابعاد خاص این نوع قطع چاپی بیشتر از دفتر تلفن آن استفاده میگردد،هر چند در این سالهای اخیر شرکتها و موسسات بزرگ مخصوصا بانکها از این سایز به عنوان سررسید اختصاصی خود استفاده میکنند و سعی در راضی نگه داشتن مشتریان خود را دارند و تا حدود زیادی در این امر موفق بوده اند بیشترین جلدی که برای نوع قطع سررسید استفاده میکنند جلد سلفون یا ترمو می باشد که از محبوبیت بالایی برخوردار است.همان طور که میدانید این نوع قطع بدلیل جای نوشتن کم زیبایی ،کارایی بودن سررسید را کاهش میدهد و این همان دلیلی است که به صورت عمومی از این سررسید چاپ نمیگردد.

سررسید خشتی

سررسید خشتی