۲۶ دی ۱۳۹۷

سررسیدسررسید | سررسید ۹۸ | سررسید پارس کو | سررسید ۱۳۹۸ | سررسید اختصاصی |

سررسید۹۸ | سال خوک

سررسید یا سالنامه به صورت دفتر با انواع مختلف است که می تواند اطلاعاتی از قبیل تاریخ ها ، رویداد ها ، مناسبت ها و.. را شامل شود که با موضوعات ادبی،طبیعت،شهدا،ورزشی و.. هستند .مانند سالنامه حافظ،که در هر صفحه بصورت زیر نویس اشعار حافظ ذکر شده است. سررسید ها اطلاعات مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهند و نیز کاربر می تواند اطلاعاتی که به آن نیاز دارد مانند یادداشت های روزانه ، کارهای در دست اقدام ، دریافت و پرداخت ها و شماره تلفن های مورد نیاز و غیره را در آن ثبت کند و همراه داشته باشد .معمولا در انتهای هر سررسید شامل اطلاعاتی از قبیل نقشه،ساعات رسمی ، مسافت های بین شهری، و یک سری تلفن های ضروری می باشد. که تمامی این اطلاعات میتواند سلیقه ای باشد.

 

سررسیدها از لحاظ محتوی داخلی معمولا به سه بخش تقسییم می شوند.

بخش اول- مقدمه

بخش مقدمه می تواند شامل تصاویر نوروز، تصاویر تبلیغاتی (لت های سررسید)، مشخصات دارنده سررسید، تعطیلات رسمی کل سال و اطلاعاتی بتواند سریع و مفید کل سال را در یک نگاه به کاربر نهایی و استفاده کنندگان بدهد.

بخش دوم-تاریخ نگاری

سررسید ها از لحاظ تاریخی(تاریخ نگاری:تاریخ نگاری در سررسید به معنی نوع چیدمان تاریخ در هر صفحه از سررسیداست)به چند دسته زیر تقسیم میشوند

سررسید های روزانه جمعه جدا

سررسید های روزانه پنج شنبه جمعه با هم(روزشمار)

سررسید دو روز در یک صفحه(دو روز شمار)

سررسید هفته شمار

سررسید های ماه شمار (دستیار)

بخش سوم-پایانی

این بخش شامل برگه های یادداشت، اطلاعات مهندسی، اختلاف ساعت رسمی، تلفن های ضروری و … می باشد